Skip to content

Kiedy i jak możemy podzielić nasz wspólny majątek?

Co do zasady najczęściej wspólny majątek małżonkowie dzielą po rozwodzie. Ale… czy można podzielić wspólny majątek, jak wciąż pozostaje się w małżeństwie? I czy zawsze trzeba w tym celu iść do sądu?

Najczęściej wspólny  majątek dzielony jest po rozwodzie. Ale nie zawsze tak musi być.

Można żyć w całkiem udanym małżeństwie i majątek ten podzielić.

Tylko najpierw trzeba zawrzeć umowę w przedmiocie rozdzielności majątkowej.

To najczęściej robi się w kancelarii notarialnej.(nie obawiaj się kosztów,  nie kosztuje to wcale bardo dużo)

Pisząc “najczęściej” mam na myśli to, iż jeśli nie ustanowicie rozdzielności majątkowej w drodze umowy w formie aktu notarialnego, to jest jeszcze ewentualność, iż taką rozdzielność ustanowi sąd.

Nie ma możliwości, aby ustanowić rozdzielność majątkową w formie zwykłej, pisemnej umowy.

 

No chyba, że taka umowę macie już od dawna.

Wtedy można przystąpić do podziału majątku.

 

pamiętaj: najpierw rozdzielność majątkowa

 

Tylko pamiętać trzeba, iż podziałowi podlega wspólny majątek.

Majątki osobiste małżonków podziałowi nie podlegają. A co wchodzi w skład majątku wspólnego? O tym już wspominałam, ale przypomnę:

chodzi o przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków, lub przez jednego z nich; mowa też o pobranym wynagrodzeniu za pracę (dochodach z innej działalności każdego z małżonków, dochodach z majątku wspólnego, jak również dochodach z majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Jeśli nie znałeś wcześniej przepisu art. 35 k.r.o., to czas to zmienić:

 

w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Ok, no to wszystko jasne.

Zauważyłeś na pewno, iż mowa w przepisie o czasie trwania wspólności ustawowej, nie zaś czasie trwania małżeństwa?

tak więc:

jeśli w trakcie trwania małżeństwa ustanowicie ustrój rozdzielności majątkowej, możliwy będzie podział majątku.

 

W sytuacji gdy dojdziecie do porozumienia nie musicie zakładać sprawy w sądzie.

Jeśli jednak w skład tego wspólnego, dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, konieczny będzie akt notarialny.

 

Jest też często podnoszona wątpliwość- czy trzeba od razu dzielić cały majątek?

No cóż – można pozostawić (w szczególności, gdy dzielicie majątek umownie) coś wspólnego.

Pytanie tylko : w jakim celu?

Znowu więc pojawia się kwestia: co jest moim celem? Na czym mi zależy?

 

I jeszcze taki drobiazg:

nie myślałeś chyba nigdy, aby takiego podziału dokonać z pokrzywdzeniem wierzycieli?

To dobrze, bo taki pokrzywdzony wierzyciel  ma całkiem sporo instrumentów prawnych, z których mógłby skorzystać. O skardze pauliańskiej już na blogu wspominałam.

 

Mówimy tu o podziale wspólnego majątku. majątek wspólny (wspólność ustawowa) to pojęcia związane z małżeństwem.

W przypadku związków nieformalnych nie ma mowy o wspólności majątkowej w takim rozumieniu, jak w przypadku małżeństwa. Oczywiście osoby żyjące w związku nieformalnym mogą wspólnie kupić np. mieszkanie. Ale w przypadku ewentualnego rozstania zastosowanie będą mieć już inne przepisy.

Najczęściej będą to przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, ale orzecznictwo dopuszcza też inne możliwości – np. w pewnych sytuacjach stosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 

A wiesz, że prowadzę też blog poświęcony w całości prawu rodzinnemu?

Chcesz wiedzieć więcej o podziale majątku, rozliczeniach po zakończeniu związku, ustrojach majątkowych i wszystkim, co się z tym wiąże?

Zaglądaj na ten blog, bo warto.

A jeśli masz jakieś pytania:

mój adres mailowy znajdziesz w zakładce kontakt.

 

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Kiedy i jak możemy podzielić nasz wspólny majątek?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Kiedy i jak możemy podzielić nasz wspólny majątek?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *