Skip to content

Mediacja

Od lat prowadzę sprawy przed sądami – i prowadziłam ich już wiele. Sprawa sądowa zazwyczaj kończy się wydaniem orzeczenia przez sąd.

I często przynajmniej jedna ze stron jest z tego orzeczenia niezadowolona. A to oznacza, iż zostanie wniesiona apelacja, a sprawa może potrwać jeszcze wiele miesięcy zanim orzeczenie będzie prawomocne. Nie zawsze jednak musi tak być. Czy wiesz, że wyrok sądu to nie jest jedyny możliwy sposób zakończenia sprawy sądowej?

Sprawa w sądzie to także duże koszty – opłata od pozwu czy wniosku, opinie biegłych, opłaty od wnoszonych środków zaskarżenia. W wielu sprawach cywilnych, w tym też z zakresu prawa rodzinnego, można zawrzeć ugodę.

Mediacja

A może w Twoim przypadku w ogóle sprawa w sądzie nie będzie konieczna?

Taka ugoda może też być zawarta przed mediatorem sądowym.

Mediator jest bezstronny, a sama mediacja poufna.

Mediacja

Postępowanie sądowe jest ściśle regulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego – teraz nawet bardziej niż kiedyś. W przypadku mediacji jest inaczej – mediacja pozostawia sporo miejsca na rozmowę i wspólne szukanie rozwiązań. Brałeś pod uwagę takie rozwiązanie?

Możesz mi wierzyć: ugoda to naprawdę dobry pomysł – szczególnie w takich sprawach jak np. o zniesienie współwłasności nieruchomości, o dział spadku, o zapłatę, o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy też podział wspólnego majątku po rozwodzie.