Skip to content

Sprawy w sądzie

W swojej praktyce zajmuję się przede wszystkim prawem cywilnym i gospodarczym. Udzielam porad prawnych i jeśli jest taka potrzeba – prowadzę sprawy przed sądami. Zobacz, w jakich sprawach będę mogła Ci pomóc – oto przykładowe sprawy, jakie prowadzę przed sądami:

  • o zapłatę
  • o wyłączenie wspólnika ze spółki
  • o uchylenie uchwały
  • o odszkodowanie

Zamierzasz wnieść taką sprawę do sądu?
Może już samodzielnie złożyłeś taki pozew i nie jesteś pewien, jakie dalsze działania należałoby podjąć?

Napisz do mnie. Myślę, iż będę w stanie Ci pomóc.

Przepisy procedury cywilnej są bardzo złożone, a dodatkowo sprawy gospodarcze podlegają odrębnym regulacjom.

Sprawy w sądzie

Często też przewidziane są bardzo konkretne terminy na skuteczne dokonanie określonych czynności – np. zaskarżenie orzeczeń sądu.

Z postępowaniem cywilnym wiąże się konieczność postępowania dowodowego – warto wiedzieć, iż także w tej kwestii przepisy procedury cywilnej przewidują terminy na składanie wniosków dowodowych. Warto pamiętać, iż postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych różni się nieco od postępowania dowodowego w typowych sprawach cywilnych. Trzeba też pamiętać, iż przepisy, także procedury cywilnej dość często ulegają zmianom.

Kontrahent nie zapłacił, mimo iż termin upłynął kilka tygodni temu? Próbowałeś wezwać go do zapłaty, ale takie działanie nie odniosło niestety skutku? Niestety tak się czasami zdarza. A może inny przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojego zobowiązania? W takiej sytuacji może okazać się, iż konieczne będzie wniesienie sprawy do sądu. Wiesz, jak przebiega sprawa w sądzie i co może być dowodem w postępowaniu gospodarczym? A co w sytuacji gdy ze względu na konflikt wspólników dalsza współpraca nie będzie już możliwa?

Chcesz skonsultować swoją sprawę?

Napisz do mnie! Wspólnie zobaczymy,
jak mogłabym Tobie pomóc.

A może tak się stało, iż to Twoja spółka została pozwana i będzie stroną w postępowaniu sądowym?

W takiej sytuacji najprawdopodobniej powstanie konieczność złożenia odpowiedzi pozew, w tym też wniosków dowodowych oraz podjęcia dalszych działań.

Nawet jeśli zamierzasz działać przed sądem we własnym imieniu, co oczywiście jest możliwe, zastanów się czy nie warto skonsultować sprawy z prawnikiem.