Skip to content

Skorzystaj z formularza

Administratorem danych osobowych jest adwokat Katarzyna Skowrońska z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 21, Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania pytania. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Żadne przekazane informacje, w tym adresy mailowe, nie są udostępniane osobom trzecim. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

Zapraszam do kontaktu!

W celu ułatwienia klientom dostępu do pomocy prawnej Kancelaria udostępnia różne formy komunikacji. Poza kontaktem osobistym (w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu) możliwa jest również konsultacja telefoniczna oraz mailowa.