Skip to content

Sprawy transgraniczne

Oprócz polskich ustaw są jeszcze inne źródła prawa – takie jak choćby rozporządzenia unijne. I są one stosowane przez sądy.

W wielu sytuacjach powstają wątpliwości w kwestii tego, jakie przepisy (przepisy jakiego państwa) znajdą zastosowanie. A przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach mogą się bardzo od siebie różnić.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą mającym siedzibę w innym kraju? Małżeństwo zawarte z obcokrajowcem? Dziedziczenie w sytuacji gdy mieszkasz na stałe poza Polską?

To ważne i często spotykane sytuacje, ale oczywiście takich przykładów jest dużo więcej.

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania, prawdopodobnie trzeba będzie przeanalizować nie tylko przepisy polskich ustaw czyli przede wszystkim kodeksu postępowania cywilnego czy ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe, ale także zajrzeć do rozporządzeń unijnych.

Sprawy transgraniczne

Niewykluczone (a nawet całkiem prawdopodobne) jest też to, iż trzeba będzie poszukać odpowiedzi w innych jeszcze źródłach prawa – np. umowach między poszczególnymi państwami.

W swojej praktyce wiele razy miałam do czynienia z takimi sytuacjami. Myślę, iż będę w stanie Ci pomóc.

Musisz jednak mieć świadomość tego, iż w wielu sytuacjach potrzebna będzie również konsultacja z prawnikiem, znającym przepisy obowiązujące w innym państwie.

Chcesz skonsultować swoją sprawę?

Napisz do mnie.

I jeszcze krótka, ale naprawdę dobra rada: zamierzasz podjąć współpracę z kontrahentem mającym siedzibę w innym kraju? Wiesz, jakie prawo będzie mieć zastosowanie do łączącej Was umowy?

Pomyśl o tym z wyprzedzeniem, kiedy wszystko jest jeszcze w porządku.