Skip to content

Mediacja – czyli o tym, że sprawa może skończyć się inaczej niż wydaniem wyroku

Może tak być – i co więcej tak się czasami zdarza – iż wydanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy przez sąd nie będzie konieczne, gdyż strony same dojdą do porozumienia i zdecydują się na zawarcie ugody. Pomocna może być tu mediacja.

 

Warto jednak pamiętać, iż zawarcie ugody może mieć miejsce także przed mediatorem.

Dobrze jest więc coś wiedzieć o mediacjach

 

Przede wszystkim : mediacje są dobrowolne – co oznacza, iż nikt nie może Cię zmusić, abyś do tego mediatora się wybrał.

 

Poza tym:

  • mediacje prowadzone są na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu
  • instytucja mediacji jest wprost uregulowana w treści kodeksu postępowania cywilnego -art 183 (1) k.p.c.
  • mediacje mogą być prowadzone zarówno zanim sprawa zostanie skierowana do sądu, jak i w czasie gdy postępowanie przed sądem już trwa
  • mediator jest bezstronny przy prowadzeniu mediacji
  • postępowanie mediacyjne nie jest jawne
  • mediator zachowuje w tajemnicy okoliczności, o których dowiedział się podczas prowadzenia mediacji
  • jeśli strony nie dokonały wyboru mediatora, sąd – kierując sprawy do mediacji – wyznacza tego mediatora
  • mediator ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

 

A teraz coś bardzo ważnego.

Czy wiesz, jakie są konsekwencje ugody zawartej przed mediatorem?

 

Ugoda przed mediatorem to nie “sztuka dla sztuki”

 

nie, ponieważ  –  zgodnie z treścią przepisu:

ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem

 

i jeszcze:

ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.

Co oznacza, iż możliwe byłoby nawet wybranie się z takim dokumentem do komornika.

Oczywiście są takie sprawy, które do tej mediacji nie za bardzo się nadają.

Ale dużo jest też takich, w których mediator może bardzo pomóc.

Na pewno warto rozważyć mediacje w sprawach o dział spadku, podział wspólnego majątku po rozwodzie, kontakty z dziećmi, alimenty, zniesienie współwłasności nieruchomości…

 

Warto rozważyć mediacje, ponieważ zawarcie takiej ugody skróci sprawę w sądzie, albo nawet spowoduje, iż postępowanie  takie stanie się niepotrzebne. No i coś jeszcze: w sprawie sądowej przeprowadzane jest postępowanie dowodowe, słuchani są świadkowie. Zazwyczaj nie pozostaje to bez wpływu na późniejsze relacje stron postępowania.

Często po takim postępowaniu dowodowym relacje między stronami znacząco się pogarszają.

A mediator świadków nie wzywa i nie przesłuchuje.

Za to może pomóc znaleźć dobre rozwiązanie, które wszyscy uczestnicy postępowania będą mogli zaakceptować.

Zwłaszcza więc w sprawach rodzinnych warto spróbować.Mediacja może naprawdę okazać się dobrym rozwiązaniem.

Jak się nie uda… No cóż. Najwyżej wrócicie do sądu i sąd wyda wyrok.

 

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Mediacja – czyli o tym, że sprawa może skończyć się inaczej niż wydaniem wyroku

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Mediacja – czyli o tym, że sprawa może skończyć się inaczej niż wydaniem wyroku

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *