Close
  • Kancelaria Adwokacka Wrocław

Co jest moim majątkiem osobistym, a co naszym wspólnym?

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem majątku wspólnego. To w sumie zrozumiałe, choć wiele osób biorąc ślub nie rozważa konsekwencji, jakie się z tym łączą. Czy po powstaniu tego majątku wspólnego majątki osobiste małżonków przestają istnieć? I co w skład tego wspólnego majątku wchodzi? I czy można coś zrobić, aby było inaczej?

 

 Otóż – zgodnie z treścią przepisu:

 

“z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich”

 

Ok, powstaje więc majątek wspólny, ale czy to oznacza, że nie ma już majątków osobistych?

 

Nie, te majątki osobiste małżonków pozostają. To co taki małżonek nabył zanim wstąpił w związek małżeński, dalej pozostaje tylko jego własnością. Co więcej – jeśli w czasie małżeństwa (nawet po 20 latach od ślubu)coś odziedziczy po wujku z Ameryki to (najprawdopodobniej – chyba żeby wola spadkodawcy była inna) to co odziedziczył będzie stanowić majątek osobisty tego małżonka.

I w konsekwencji małżonek ten będzie mógł swoją własnością sam dysponować.

 

Podziałowi podlega majątek wspólny.

 

Majątki osobiste małżonków podziałowi nie podlegają.

W sumie zapewne uznasz, że to logiczne.

Ale… jest coś takiego jak nakłady.

Zdarza się przecież, iż mieszkanie stanowi wspólny majątek małżonków, a gruntowny remont tego mieszkania jest przeprowadzony za pieniądze stanowiące  majątek osobisty tylko jednego z małżonków. Albo inaczej: to mieszkanie stanowi majątek osobisty jednego z małżonków – ponieważ np. nabył je w drodze dziedziczenia, małżonkowie mają wspólność ustawową, mieszkają w nim przez wiele lat, z majątku wspólnego przeprowadzane są wszelkie remonty, a potem gdy po latach małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie… cóż pojawia się problem.

I niezbędna staje się sprawa w sądzie.

A jak wiadomo po latach trudno już cokolwiek udowodnić.

 

Wracając jednak do tematu:

Taka mała ciekawostka, zanim napiszę co dokładnie stanowi majątek osobisty:

Mieszkanie nabyte przed ślubem albo w drodze dziedziczenia stanowi co do zasady majtek osobisty jednego z małżonków. Ale … co np. z pieniędzmi z wynajmu takiego mieszkania?

Otóż – może już to wiesz, a może bardzo się teraz zdziwisz, ale te pieniądze już majątku osobistego nie stanowią. A skoro nie stanowią osobistego, to stanowią wspólny:)

Tak jest, bo tak stanowi przepis:

“do  majątku wspólnego nalezą w szczególności(…): dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków”

To teraz jeszcze krótko- jeśli nie chcesz mieć wspólności ustawowej w swoim małżeństwie, to nie musisz.

Bo możesz zdecydować się na rozdzielność majątkową i w tym celu wybrać wspólnie z żoną czy mężem do notariusza.

Rozdzielność majątkowa, jej rodzaje, możliwość uzyskania będą przedmiotem wielu wpisów.

Można nawet powiedzieć, ze będzie to jeden z głównych tematów na blogu.

Będzie też o tym, jak ten majątek się dzieli i jak rozlicza nakłady.

 

A teraz jeszcze krótko o tym majątku osobistym

 

Otóż jest w kodeksie taki przepis, który stanowi wyliczenie tego co należy do majątku osobistego każdego z małżonków. (dla bardziej zainteresowanych tematem – to art 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Punktów tych jest całkiem sporo, bo aż 10.

Jako pierwszy, a więc chyba najważniejszy – wskazane są przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Na drugim miejscu : przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (jeśli spadkodawca lub darczyńca  inaczej nie postanowił)

Wśród tych 10 punktów wymienione są też: przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków oraz prawa autorskie i pokrewne.

Jako ostatni punkt (może dlatego ostatni, iż w praktyce budzący chyba najwięcej wątpliwości)  wymienione są przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego – oczywiście jeśli tylko przepis szczególny nie stanowi inaczej)

Nie zrozumiałeś o co chodzi? Nie przejmuj się, będzie o tym jeszcze mowa w wielu wpisach.

 

Na razie zapamiętaj:

 

wspólność ustawowa powstaje z mocy prawa w dacie zawarcia małżeństwa. Możesz jednak podjąć inna decyzję i zawrzeć umowę w przedmiocie rozdzielności majątkowej.

Pewnie zapytasz kiedy taka rozdzielność ma sens?

Tak, to całkiem słuszne pytanie.

Tyle że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi.

Na pewno jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to warto taką rozdzielność rozważyć.

Tylko pamiętaj: to że coś sprawdziło się u sąsiada/ kuzyna/ szwagra/ teściowej nie oznacza automatycznie, iż sprawdzi się też w Twoim przypadku…

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem i codziennie pomagam ludziom takim jak Ty. Lubię to co robię. Prowadzę blog, aby wyjaśniać treść przepisów. Masz pytania? Napisz do mnie: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *