Skip to content

Wartość nieruchomości a hipoteka

Właściwie pełny tytuł tego wpisu powinien brzmieć brzmieć : wartość nieruchomości a hipoteka w świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Wcześniejsze orzecznictwo prezentowało bardzo zróżnicowane podejście.

(w jednym z kolejnych wpisów opowiem jak kształtowało się podejście sądów – gdyż uważam, że to ciekawe zagadnienie)

 

Trzeba jednak przytoczyć treść ostatniej z uchwał w tym zakresie – z marca 2019 r. (sygn. akt III CZP 21/18)

Jeśli jesteś po rozwodzie, chcesz wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku, a w  skład tego majątku wchodzi nieruchomość, na zakup której wzięliście kredyt hipoteczny, to ta uchwała może mieć dla Ciebie duże znaczenie.

 

Zgodnie z treścią uchwały:

 

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

 

A w uzasadnieniu uchwały Sąd stwierdził co następuje:

Należy podkreślić, że obowiązek spłaty wspólnego zobowiązania przez małżonka, który otrzymał nieruchomość, nie jest większy niż obowiązek solidarny drugiego małżonka, wierzyciel zaś – osoba trzecia – nie ma obowiązku dochodzenia wierzytelności przede wszystkim od małżonka – właściciela nieruchomości, jak też nie ma obowiązku wykorzystania zabezpieczenia ani w ogóle dochodzenia należności. Działa w pełni autonomicznie i jego decyzje w żadnym stopniu nie zależą wprost od sposobu podziału między małżonkami, zatem teza, że to przede wszystkim małżonek – właściciel nieruchomości powinien spłacić dług osobisty zabezpieczony hipoteką, co niejako apriorycznie wpływa na wartość nieruchomości, nie ma prawnych podstaw.

 

I dalej:

Trzeba też zaakcentować, że utrata przez jednego z małżonków – tego, który nie otrzymuje nieruchomości – statusu dłużnika rzeczowego, jest prawnie obojętna, gdyż oboje małżonkowie pozostają równoprawnymi, czy raczej “równozobowiązanymi” dłużnikami osobistymi, a ustanowione na nieruchomości zabezpieczenie pozostaje w mocy. Tak więc generalnie trudno przyjąć, że w sytuacjach typowych – a taka, jak się wydaje, występuje w niniejszej sprawie – obciążenie hipoteczne wpływa na wartość nieruchomości będącej przedmiotem postępowania działowego.

 

Wiem, uzasadnienie jest dość długie i skomplikowane.

Uzasadnienia ważnych uchwał często takie są.

Do kwestii związanych z podziałem majątku i przedstawioną uchwałą Sądu Najwyższego będę jeszcze wracać.

Nie bez powodu w końcu mówi się, że kredyt wiąże bardziej niż ślub.

Jednak nawet w bardzo trudnych sytuacjach staram się znaleźć jakieś rozwiązanie.

Rozwiązanie możliwie najlepsze w danej sytuacji.

 

To co istotne:

Jeśli Ty i twój były mąż czy była żona myślicie o podziale wspólnego majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką:

 

na pewno warto dokładnie przeanalizować, co wynika z ostatniej uchwały Sądu Najwyższego.

czyli reasumując :

W tej sytuacji Sąd Najwyższy uchwalił, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że in casu przemawiają przeciwko temu jakieś ważne względy.

 

Wiadomo, na wartość nieruchomości ma wpływ wiele czynników.

O tym, jak to wygląda gdy mowa o hipotece tłumaczy Sąd Najwyższy w uchwale z marca 2019 r.

 

A jak już o podziałach majątku mowa:

wiesz, że prowadzę blog, który dotyczy wyłącznie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego?

Istnieje on już od kilku lat dokładnie pod tym adresem.

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Wartość nieruchomości a hipoteka

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Wartość nieruchomości a hipoteka

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *