Close
  • Kancelaria Adwokacka Wrocław

Ugoda w sądzie bez wnoszenia pozwu?

Pisałam już kiedyś, jakie zalety ma ugoda. Jest ich całkiem sporo – w szczególności możliwość zakończenia sprawy bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego.  Oczywiście nie bez znaczenia jest też czas trwania sprawy w sądzie. Najczęściej ugoda jest zawierana już po wniesieniu pozwu do sądu – gdy sprawa jest w toku. Czy jest jednak możliwa ugoda w sądzie bez wnoszenia pozwu?

 

Jeszcze zanim o ugodzie w sądzie – ugodę można zawrzeć także przed mediatorem.

Jeśli jednak zależy Ci, aby ugoda była zawierana w sądzie – czytaj dalej:

 

Ugoda w sądzie bez wnoszenia pozwu?

 

Może będziesz zdziwiony, ale … to możliwe.

Zgodnie z treścią przepisu:

 

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

 

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość zawarcia ugody przed sądem bez konieczności wnoszenia pozwu. W tym celu wnosi się pismo zatytułowane : zawezwanie do zawarcia próby ugodowej.  Właściwy tu jest sąd rejonowy.

 

Zawezwanie do próby zawarcia ugody

 

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.

Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

 

Co istotne – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego:

Do zakończenia sporu ugodą sądową nie jest konieczne poprzedzenie jej postępowaniem dowodowym.

 

Czyli jeśli wnosisz takie pismo do sądu nie musisz przygotowywać postępowania dowodowego.

Z dowodami możesz poczekać do czasu wnoszenia pozwu – jeśli okaże się to konieczne.

 

Zaletą tego trybu jest też wysokość opłaty.

Pozostaje ona znacznie niższa, niż opłaty od pozwów np. w sprawach o zapłatę.

Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10.000 zł., opłata stała to tylko 40 zł.

W sytuacjach, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000,- zł. trzeba będzie zapłacić 300,- zł.

To i tak nie jest dużo w porównaniu z kosztami, które wiążą się z wnoszeniem pozwu do sądu.

 

A co jeśli druga strona zdecydowanie nie będzie chciała rozmawiać o żadnej ugodzie?

No cóż, przynajmniej próbowałeś.

Teraz masz możliwość, aby wnosić pozew do sądu.

 

Czy często dochodzi do zawarcia ugody w tym trybie?

Cóż, rzadziej niż by mogło.

Na pewno jednak warto wiedzieć, że jest taka możliwość.

 

I tak: wniesienie takiego wniosku ma inne jeszcze zalety.

Ale o tym przeczytasz w artykule dotyczącym przedawnienia.

 

Żeby było jasne: możesz od razu wnosić pozew. Po prostu warto wiedzieć że są też inne możliwości.

(jeśli chcesz od razu wnosić pozew np. o zapłatę – dobrze byłoby wysłać wcześniej wezwanie do zapłaty)

Tylko jeśli niebezpiecznie zbliżasz się do upływu terminu przedawnienia, może być to ryzykowne.

Sam więc widzisz – to skomplikowane.

 

UWAGA : zmiana przepisów (sierpień 2019 r.)

przed wniesieniem takiego pisma do sądu sprawdź przepisy dotyczące opłat.

Wkrótce będzie o tym osobny wpis.

A jeśli masz pytania, pytaj.

 

Gdybyś miał dłuższą chwilę i chciał zgłębić tajniki prawa spadkowego, zapraszam do lektury.

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem i codziennie pomagam ludziom takim jak Ty. Lubię to co robię. Prowadzę blog, aby wyjaśniać treść przepisów. Masz pytania? Napisz do mnie: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *