Skip to content

Dziedziczenie ustawowe od listopada 2023

Przepisy ulegają częstym zmianom. jedna z ostatnich zmian dotyczy prawa spadkowego. I jest to całkiem istotna zmiana, gdyż dotyczy m.in. kręgu spadkobierców ustawowych.

 

 

Krąg spadkobierców ustawowych

 

krąg spadkobierców ustawowych będzie teraz węższy:

Spokojnie, bo może się zaniepokoiłeś: małżonek oraz dzieci (wnuki) dalej będą dziedziczyć z mocy ustawy.

Do tej pory przepis art. 934 kodeksu cywilnego, bo o tym przepisie mowa,  brzmiał tak:

§  1.  W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

 

§  2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

 

§  3.  W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

 

Ale teraz będzie już inaczej:

Porównaj sam:

“§ 2. Jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.”,

po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

“§ 21. Jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.”,

§ 3 otrzymuje brzmienie:

“§ 3. W braku dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.”;

 

Widzisz – słowo “zstępnym” zostało zastąpione słowem “dzieciom” – par. 2 tego artykułu.

 

Nie chcesz zdawać się na przepisy prawa spadkowego dotyczące dziedziczenia ustawowego?

Napisz testament. W testamencie możesz wskazać jako spadkobiercę dowolną osobę.

 

Termin na odrzucenie spadku gdy były długi – jak to działa?

Zasadą jest przyjmowanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale jak są tylko długi – jest możliwość odrzucenia spadku.

Do tej pory art. 1015 kodeksu cywilnego brzmiał tak:

§  1.  Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§  2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przepis niby jasny, ale…

i tak w praktyce było sporo wątpliwości.

Wątpliwości te dotyczyły np. tego, co w sytuacji gdy na odrzucenie spadku potrzebne jest zezwolenie sądu. Co prawda było orzecznictwo, które wiele rzeczy doprecyzowywało, ale teraz będzie to wynikać wprost z treści przepisu.

W przytoczonym powyżej art. 1015 kodeksu cywilnego po § 1 dodaje się § 11 i 12 w brzmieniu:

§ 11. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 1, wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

§ 12. Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie.”;

 

Czy to jedyna zmiana w prawie spadkowym?

Otóż okazuje się, że nie!

Oprócz tego zmienione zostały przesłanki niegodności dziedziczenia.

Właściwie nie tyle zmienione co rozszerzone i teraz tych przesłanek jest więcej.

 

A i to jeszcze nie wszystko!

Zmiany w przedmiocie prawa spadkowego są też w kodeksie rodzinnym i w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Masz swoje przemyślenia? Napisz w komentarzach.

Potrzebujesz mojej pomocy – np. jeśli chodzi o prawo spadkowe? Napisz do mnie wiadomość!

 

 

<a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/>Obraz autorstwa katemangostar</a> na Freepik

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Dziedziczenie ustawowe od listopada 2023

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Dziedziczenie ustawowe od listopada 2023

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *