Close
  • Kancelaria Adwokacka Wrocław

Sprawa gospodarcza w nowym kpc

Sprawa gospodarcza to coś, czego nie ma  jeszcze w kodeksie postępowania cywilnego. Ale… będzie już całkiem niedługo, dlatego jeśli prowadzisz firmę musisz koniecznie wiedzieć, jakie zmiany wejdą w życie już w listopadzie.

 

Odrębne postępowanie gospodarcze. Kiedyś już było. I teraz… znowu jest.

(dokładnie rzecz ujmując przepisy wprowadzające do kodeksu postępowania cywilnego postępowanie gospodarcze wejdą w życie na początku listopada)

 

Jeśli jednak prowadzisz firmę:

Warto abyś już teraz dokładnie zapoznał się z tymi przepisami.

(wszak jak wiadomo nieznajomość prawa szkodzi)

Postępowanie w sprawach gospodarczych uregulowane zostało w kodeksie postępowania cywilnego – dokładnie to art. 458 (1) aż do 458 (13).

 

Zmian w treści przepisów jest bardzo wiele.

W sprawach gospodarczych przepisy przewidują wiele odrębności – względem “zwykłych” spraw cywilnych.

Zacznijmy jednak od tego, iż przepis kodeksu wskazuje, czym ta sprawa gospodarcza jest.

(tzn. jakie sprawy są sprawami gospodarczymi w rozumieniu przepisów)

 

Sprawa gospodarcza zgodnie z nowym przepisem

 

jak wskazuje nowy przepis kodeksu sprawami gospodarczymi są sprawy:

 

1/ ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

2/ określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;

3/ ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);

4/ przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

5/ z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;

6/  z umów leasingu;

7/  przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;

8/ między organami przedsiębiorstwa państwowego;

9/ między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;

10/ z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

11/ o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;

12/ o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

 

Całkiem tego sporo, prawda?

 

Natomiast zgodnie z treścią paragrafu 2:

 

Nie są sprawami gospodarczymi sprawy o:

1) podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu;

2) wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.

 

Zmiany w kpc 2019

 

Odrębności w sprawach gospodarczych – w porównaniu z “normalnymi” sprawami jest bardzo dużo.

I tak “odrębności”  co do zasady oznaczać będa znacznie zwiększone rygory.

Spokojnie – jest jeszcze chwilka, aby się zapoznać z nowymi przepisami.

O tych najważniejszych zmianach (nie tylko związanych  z wprowadzeniem spraw gospodarczych) opowiem w kolejnych wpisach.

Na pewno wkrótce przeczytasz na blogu wpis o wymogach pozwu w sprawach gospodarczych.

 

W ogóle zmian w kodeksie postępowania cywilnego będzie bardzo, ale to bardzo dużo.

Chcesz się z nimi szczegółowo zapoznać? To zajrzyj tutaj.

 

A tak na marginesie, skoro już zaczynamy cykl “gospodarczy”:

Pamiętasz jak pisałam o wyłączeniu wspólnika ze spółki?

 

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem i codziennie pomagam ludziom takim jak Ty. Lubię to co robię. Prowadzę blog, aby wyjaśniać treść przepisów. Masz pytania? Napisz do mnie: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *