Skip to content

Pozew w sprawie gospodarczej

Pozew to bardzo ważne pismo procesowe w każdej sprawie. Ale jeśli prowadzisz firmę to powinieneś pamiętać, iż pozew w sprawie gospodarczej  to znacznie większe wymogi i rygory.

 

Wiesz już, jaka sprawa jest uznawana przez przepisy za sprawę gospodarczą.

Pewnie też pamiętasz, że “sprawa gospodarcza” oznacza w praktyce znacznie zwiększone rygory w postępowaniu sądowym.

Oczywiście rygory te dotyczą w dużej mierze pozwu.

 

Pozew w sprawie gospodarczej

Pierwsza rzecz w odniesieniu do takiego pozwu to coś, czym możesz być zaskoczony.

Chodzi mianowicie o … konieczność podania swojego adresu mailowego.

Tak – dobrze przeczytałeś – nie tylko “zwykły” adres siedziby firmy.

 

Zgodnie z treścią przepisu:

Pozew powinien zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu.

 

Także pozwany w odpowiedzi na pozew powinien podać swój adres mailowy.

 

Domyślam się, iż jeśli trafiłeś na mój blog, to adres mailowy masz i na co dzień posługujesz się pocztą mailową.

Nie zapomnij podać go w pozwie w sprawie gospodarczej – jeśli będziesz wnosił ten pozew po wejściu w życie tych przepisów (a nastąpi to już na początku listopada)

No dobrze, a co jeśli jednak zapomnisz o tym szczególe?

Przepis to przewidział, ale … konsekwencje takich braków mogą okazać się dotkliwe.

 

Zgodnie z treścią przepisu:

Niespełnienie wymogów, o których mowa w § 1 lub 2, uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.

 

Ok, adres mailowy w pozwie to jedno.

 

Jak się pewnie domyślasz, nie jest to jedyna zmiana jeśli chodzi o wymogi pozwów.

 

Dowody w pozwie

 

Bardziej istotna kwestia to dowody, a dokładnie bardzo zdecydowany wymóg, aby wnioski dowodowe były zamieszczone już w pozwie.

Zobacz co dokładnie stanowi przepis:

 

Powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew.

 

Jeszcze raz:  wszystkie dowody i twierdzenia.

Pewnie zapytasz teraz co jeśli pewnych dowodów zwyczajnie nie masz możliwości zawnioskować już w pozwie? Albo dopiero w dalszym toku postępowania powstanie taka potrzeba?

Ustawodawca to przewidział.

Jednak nawet w tym zakresie jest bardzo istotne novum.

 

Zobacz co dokładnie stanowi przepis:

 

Twierdzenia i dowody powołane z naruszeniem par. 1-3 (czyli właśnie tych ustanawiających ten rygor) podlegają pominięciu CHYBA ŻE strona uprawdopodobni że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

 

I teraz uwaga. UWAGA, gdyż to właśnie ta nowość wprowadzona ustawą:

 

W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie DWÓCH TYGODNI od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

 

Jak więc widzisz:

Pozew w sprawie gospodarczej to znacznie zwiększone wymogi formalne i większy rygoryzm w całym postępowaniu.

 

Jest też dużo zmian jeśli chodzi o samo postępowanie dowodowe.

W tym tak naprawdę zupełnie całkowita nowość, że postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych opiszę w osobnym artykule.

(mały spoiler: chodzi o umowę dowodową, ale to naprawdę wymaga dłuższych wyjaśnień, tak więc będzie ten kolejny wpis)

 

W ogóle zmian jest w kpc bardzo, ale to bardzo dużo. Właściwie to prawie nowy kodeks.

O wielu tych zmianach przeczytasz choćby tu.

 

Tak, przepisy te dopiero wejdą w życie, trudno więc teraz pisać o praktycznym doświadczeniu.

Oczywiście po pierwszych takich pozwach napiszę więcej na ten temat – staram się, aby moje wpisy były możliwie praktyczne.

Jeśli jednak jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz wnieść pozew w sprawie gospodarczej:

przeczytaj dokładnie przepisy o postępowaniu gospodarczym, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zapytaj.

 

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Pozew w sprawie gospodarczej

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Pozew w sprawie gospodarczej

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *