Skip to content

Ochrona dóbr osobistych – jaki sąd jest właściwy?

Ochrona dóbr osobistych to trudny temat, dotychczas nawet ustalenie który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy nie było oczywiste.

 

Teraz – mam nadzieję – będzie to w końcu łatwiejsze.

Jak pewnie już wiesz, w pierwszych dniach listopada bardzo znacząco zmienił się kodeks postępowania cywilnego.

Wiele uregulowań zostało zmienionych, ale jest też dużo zupełnie nowych instytucji i rozwiązań.

Zmieniło się sporo także w kwestii ustalania jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania poszczególnych spraw, w tym także… do rozpoznania spraw w przedmiocie dóbr osobistych.

Naruszanie dóbr osobistych to niestety bardzo częste zjawisko.

Nie ma też chyba wątpliwości, iż bardzo często do takich naruszeń dochodzi przez Internet.

Zapewne każdy, kto choć czasami korzysta z Internetu, ma świadomość takiej sytuacji.

(a w dzisiejszych czasach z Internetu korzystają praktycznie wszyscy)

 

ochrona dóbr osobistych – właściwość sądu

 

Przepis ten znajduje się wśród przepisów dotyczących tzw. właściwości przemiennej.

 

Nowy przepis  reguluje właściwość miejscową w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

 

Zgodnie z treścią przepisu:

 

powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda.

 

Tak dokładnie brzmi art. 35 (1)

Nie jest co prawda w treści przepisu wprost wskazane, iż chodzi o Internet, ale to chyba nie powinno budzić wątpliwości, iż takich też przypadków dotyczy ten przepis.

Co więcej – zapewne będzie to dominująca większość przypadków, gdy dochodzić będzie do naruszenia dóbr osobistych.

 

Wcześniej ta kwestia nie była tak wprost uregulowana w przepisach i określenie właściwego sądu powodowało sporo wątpliwości.

Dodanie tego przepisu może więc okazać się ważną zmianą dla osób, których dobra osobiste zostały naruszone.

Zobaczymy, jak dokładnie będzie wyglądać praktyka po wejściu w życie nowych przepisów i czy takich spraw będzie w sądach więcej.  Takie uregulowanie przepisów dotyczących właściwości sądu powinno pomóc osobom, których dobra osobiste zostały naruszone, w dochodzeniu swoich praw.

 

Jeśli więc ktoś naruszył twoje dobra osobiste: wiesz już do jakiego sądu możesz wnosić pozew.

Przepisy nowego kpc wchodzą w życie 7.11.2019 r.

 

 

Masz pytania? Zapytaj!

 

A jeśli interesuje Cię także prawo rodzinne: zajrzyj na mój blog poświęcony właśnie tej tematyce.

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Ochrona dóbr osobistych – jaki sąd jest właściwy?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Ochrona dóbr osobistych – jaki sąd jest właściwy?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *