Skip to content

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Sąd po rozpoznaniu sprawy (wyznaczeniu rozprawy, przesłuchaniu świadków) wydaje wyrok. Ale czy oprócz wyroków sądy wydają też inne orzeczenia? I co zrobić, jeśli takie orzeczenie zostanie Ci kiedyś doręczone? Czy wiesz czym jest nakaz zapłaty i jakie są konsekwencje jego wydania przez sąd?

 

Miałeś już kiedyś do czynienia z czymś takim jak nakaz zapłaty?

Jeśli nie, to koniecznie przeczytaj (a jeśli kiedyś otrzymałeś taki nakaz albo tym bardziej chciałbyś wnosić, aby sąd taki nakaz wydał, to tym bardziej zachęcam Cię do lektury).

 

Więc pewnie już wiesz, że sąd wydaje nie tylko wyroki. W określonych sytuacjach może też zostać wydany nakaz zapłaty.

Ale aby taki nakaz zapłaty sąd wydał, powód musi wyraźnie o to wnosić w treści pozwu.

(uwaga: wpis dotyczy wydania przez sąd nakazu w postępowaniu nakazowym)

 

Nakaz zapłaty – postępowanie nakazowe

 

Domyślasz się już może- choćby po samym tytule wpisu- iż mowa tu o roszczeniach pieniężnych.

(to znaczy – prościej mówiąc: ktoś powinien Ci zapłacić pieniądze, ale tego nie zrobił)

Osobna rzecz to pozew, kiedy masz prawidłowo wypełniony weksel i chcesz przed sądem dochodzić zapłaty na jego podstawie, o dochodzeniu swoich praw w takiej sytuacji będzie osobny wpis)

Więc wracamy do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

 

Sąd wyda nakaz zapłaty, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego (ewentualnie świadczenia rzeczy zamiennych) a okoliczności uzasadniające żądanie powód udowodnił dołączając do pozwu :

  • dokument urzędowy
  • zaakceptowany przez dłużnika rachunek
  • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
  • ewentualnie jeszcze: zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym

(tak, właśnie tak stanowi przepis – art. 485 k.p.c. dokładnie)

 

Kwestie proceduralne

 

Może kwestie proceduralne mniej Cię obchodzą, ale…

na pewno chciałbyś wiedzieć, czy taki nakaz daje jakieś korzyści.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia mu nakazu zaspokoić roszczenie w całości (czyli zapłacić całą kwotę – wraz z kosztami) albo wnieść w tym terminie zarzuty.

 

Zgodnie z treścią przepisu wydać może na posiedzeniu niejawnym (czyli poza rozprawą)

Uwaga: jeszcze na tym etapie sąd nie wyznacza rozprawy.

Rozprawa (prawdopodobnie) będzie, ale potem.

Potem – tzn. jak pozwany wniesie w terminie zarzuty i np. zawnioskuje, aby sąd przesłuchał świadków albo strony.

 

Czyli – jeśli otrzymałeś taki nakaz zapłaty, możesz go zaskarżyć.

 

Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody.

 

Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Jeśli wnosisz zarzuty – pamiętaj, aby zrobić to w terminie.

 

Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.
Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki  prawomocnego wyroku.

A teraz – w skrócie – o tej korzyści, jaką daje nakaz:

nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

 

I jeszcze:

 

Do tematu nakazów, ich zaskarżania i tego  co w praktyce oznacza ten “tytuł zabezpieczenia” wkrótce powrócę.

 

I jeszcze jedno: odbieraj korespondencję z sądu.

 

Jak nie odbierzesz, to niestety problem nie zniknie.

Co więcej: może się nawet sprawa bardzo skomplikować, bo korespondencja wróci do nadawcy (sądu) ze skutkiem doręczenia… I będzie problem.

Bo następna korespondencja może być już od komornika…

 

A tak na marginesie : nawet korespondencję od komornika lepiej jest odebrać.

jeśli więc otrzymałeś nakaz zapłaty: najlepiej skontaktuj się z prawnikiem.

Przekroczenie terminu do wniesienia nakazu zapłaty może mieć niestety bardzo poważne konsekwencje.

 

I kończąc już ten wpis:

Coś – jak to się mówi – z innej beczki.

Wiesz, że prowadzę też blog poświęcony w całości tematyce prawa rodzinnego?

Zajrzyj tam, jeśli jesteś zainteresowany tematyką rozwodu i podziału majątku.

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *