Skip to content

Doręczenia pism z sądów po nowemu

Doręczenia przesyłek sądowych to ważny element postępowania sądowego.

 

 

Zazwyczaj listy polecone z sądu doręcza listonosz.

Zapewne tak będzie dalej w większości przypadków, ale nie jest to jedyna możliwość.

Przeczytaj przepis w jego nowym brzmieniu:

 

Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe , osoby zatrudnione w sądzie, lub sądową służbę doręczeniową. Sąd może również dokonywać doręczeń za pośrednictwem komornika w sposób określony w ustawie o komornikach sądowych.

Pisałam już kiedyś, iż warto odbierać przesyłki z sądu.

Wspominałam też, jakie skutki może mieć nieodebranie – pomimo ponownego awizowania – takiej właśnie przesyłki.

Pewnie już wiesz, iż przepisy kodeksu postępowania cywilnego uległy bardzo dużym zmianom 

Tak : zmieniły się też przepisy dotyczące doręczeń przesyłek z sądu.

Zmian jest sporo, są też w ustawie całkowite nowości.

 

Zacznijmy od zmian w temacie doręczeń dotyczących przedsiębiorców:

 

Doręczenia dla przedsiębiorców

 

zgodnie z treścią przepisu w nowym jego brzmieniu:

 

pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji, chyba że  przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń.

 

Jesteś przedsiębiorcą? masz pewność, że w rejestrze jest Twój aktualny adres?

I dalej – co szczególnie dotyczy spółek:

 

Pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony w tym rejestrze, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze.

 

A co jeśli w taki sposób nie uda się doręczyć pisma przedsiębiorcy?

 

Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany

 

Czyli: prowadzisz działalność gospodarczą? Dbaj o aktualizację danych w rejestrach.

Mam nadzieję, iż przekonałam Cię, że to istotne.

 

Sposób doręczenia: zupełna nowość w kodeksie

 

Nie masz żadnych długów?

Naprawdę nie szkodzi – i tak może odwiedzić Cię komornik sądowy. Nie wierzysz?

To przeczytaj dokładnie nowy przepis kodeksu postępowania cywilnego – o doręczeniach właśnie:

 

Jak dowiesz się z treści przepisu, część obowiązków spadnie teraz na powoda.

 

Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia  nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

 

Zauważ, iż nie dotyczy to wszystkich pism, jakie możesz otrzymać z sądu.

 

Nowe obowiązki powodów:

Gdy chcesz wnieść sprawę do sądu, a nie masz pewności co do adresu pozwanego – musisz to wiedzieć:

 

Jak stanowi nowy przepis:

 

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.”

 

To jeszcze jeden argument, aby dobrze przygotować się do wniesienia pozwu.

 

Ważne zmiany:  szczególnie dla powodów

 

To – jak już wspominałam – nowe przepisy.

Wrócę do tematu za kilka miesięcy i napiszę jak to wygląda w praktyce.

Jednak jak widzisz zmian jest bardzo dużo i przynajmniej na początku może być łatwo o popełnienie błędu.

 

Trudno w jednym wpisie omówić wszystkie bardzo liczne zmiany.

Nowelizacja wprowadziła też “coś takiego” jak doręczenia elektroniczne.

Myślę jednak, iż to temat na zupełnie inny wpis.

Na razie to przepisy, które obowiązują zaledwie od paru dni.

Dlatego też będą kolejne wpisy –  gdy ukształtuje się praktyka i orzecznictwo.

Wtedy możliwy będzie bardziej praktyczny wpis.

 

W sytuacji gdy zamierzasz wnosić sprawę do sądu: przeczytaj dokładnie treść przepisów, a w razie wątpliwości skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem.

 

Jeśli masz pytania: zapytaj!

 

A jeśli chcesz wiedzieć więcej o prawie rodzinnym: zapraszam na mój drugi blog – o prawie rodzinnym właśnie.

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Doręczenia pism z sądów po nowemu

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Doręczenia pism z sądów po nowemu

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *