Skip to content

Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych

Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych nieco różni się od takiego postępowania w zwykłych sprawach cywilnych.

 

Wiesz już, jakie sprawy przepis ustawy uznaje za sprawy gospodarcze.

Wiesz też, jakie są rygory jeśli chodzi o wniesienie pozwu w takiej sprawie.

A więc teraz czas, aby dokładnie omówić to, jak wygląda postępowanie dowodowe w takich właśnie sprawach.

 

Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych

Najpierw dla przypomnienia: zgodnie z treścią przepisu

 

Powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew.

No właśnie – a jakie dowody będą dopuszczane przez sąd w sprawach gospodarczych?

Podstawowy dowód to dowód z dokumentów

 

Zgodnie z treścią przepisu:

Dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

Czyli dokumenty. Przede wszystkim dokumenty.

 

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości zobacz, co  stanowi przepis:

Czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, o którym mowa w art. 77(3) Kodeksu cywilnego, chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

 

Tak więc – to jednak trochę inaczej niż w przypadku zwykłych spraw cywilnych

(w sprawach rodzinnych np. wciąż bardzo ważnym dowodem są zeznania świadków)

 

Umowa dowodowa

 

to właśnie jedna z tych “zupełnych nowości”

Już tłumaczę o co chodzi.

Otóż jak stanowi przepis:

Strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (umowa dowodowa).

 

I dalej :

 

Umowę dowodową zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności albo ustnie przed sądem. W przypadku wątpliwości uważa się, że umowa późniejsza utrzymuje w mocy te postanowienia umowy wcześniejszej, które da się z nią pogodzić.

 

Objęcie umową dowodową dowodu przeprowadzonego przed sądem przed jej zawarciem nie pozbawia go mocy dowodowej.

 

Jednak:

Sąd nie dopuści z urzędu dowodu wyłączonego umową dowodową.

 

Ponadto:

 

Fakty, które miałyby zostać wykazane dowodami wyłączonymi przez umowę dowodową, sąd może ustalić
na podstawie twierdzeń stron, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy.

 

Sam przyznasz – sporo nowości. prawda?

Jak tylko przepisy zaczną obowiązywać napiszę coś więcej – z uwzględnieniem tego, jak o wygląda w praktyce.

Wspomniane przepisy, w tym ten o umowie dowodowej, dopiero wejdą w życie – na początku listopada.

Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą : masz jeszcze chwilkę, aby nauczyć się nowych przepisów.

 

Postępowanie dowodowe w ogóle jest istotne w sprawach cywilnych.

Ważna jest aktywność strony – to strona musi te dowody zawnioskować.

Ale w sprawach gospodarczych – z uwagi na daleko idące rygory i wymogi staje się jeszcze bardziej istotne.

Nie licz na to, że to sąd będzie szukał dowodów w Twojej sprawie.

Jeśli masz pytania, zapytaj.

 

Tak, nowelizacja kpc wprowadziła wiele nowych instytucji i zmieniła bardzo dużą liczbę przepisów.

Zdecydowana większość tych zmian wchodzi w życie na początku listopada.

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *