Skip to content

Do jakiego sądu wnieść pozew o zapłatę?

Od razu powiem, iż w tym wpisie omówimy właściwość rzeczową sądu.

Sprawy o zapłatę rozpatrują w I instancji sądy rejonowe lub okręgowe. Nie można jednak dowolnie wybrać sobie sądu, który będzie rozpatrywał sprawę.

Zależy to od kwoty, jakiej się domagasz jako powód.

Wnosisz pozew o zapłatę? Musisz to wiedzieć.

To Ty jako powód określasz kwotę, której będziesz domagać się od pozwanego. Tak, nie zawsze jest to oczywiste. Czasami określenie wartości przedmiotu sporu jest całkiem skomplikowane.

Zobaczmy więc, co dokładnie stanowi przepis.

Zgodnie z treścią przepisu:

W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.

Poza tym:

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

 

Zastanów się nad tym dobrze przed wniesieniem pozwu.

Ma to duże znaczenie jeśli chodzi o wysokość opłaty sądowej, którą będziesz musiał uiścić na konto sądu.

Tak, są sprawy w których zawsze właściwy będzie w pierwszej instancji sąd rejonowy.

Chodzi tu o sprawy takie jak: o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

 

Kiedyś – jeszcze przed lipcem 2023 –  było inaczej, ale niedawno była zmiana przepisów.

Teraz jest dokładnie tak:

Obecnie właściwy będzie sąd okręgowy w sytuacji gdy domagasz się od pozwanego kwoty wyższej niż 100 tysięcy złotych.

 

Dalszą kwestią jest właściwość miejscowa sądu.

To już nieco bardziej skomplikowana, gdyż w wielu sprawach przepisy pozwalają na wybór sądu.

Inaczej jest też w sprawach gospodarczych, a inaczej np. w sprawach rodzinnych.

 

Jeśli jednak chodzi o zasadę – wygląda to dokładnie tak:

Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

 

Co gdy wniesiesz pozew do niewłaściwego sądu?

Sąd ten będzie musiał przekazać sprawę sądowi właściwemu.

A musisz wiedzieć, że cała procedura związana z przekazaniem trwa dość długo.

Jeśli więc chcesz przyspieszyć procedowanie przez sąd – wnieś pozew do właściwego sądu i pamiętaj o opłacie w odpowiedniej wysokości.

 

Potrzebujesz mojej pomocy jeśli chodzi o wniesienie pozwu do sądu?

Napisz do mnie wiadomość.

 

 

Image by <a href=”https://www.freepik.com/free-photo/still-life-with-scales-justice_33124018.htm#query=court&position=3&from_view=search&track=country_rows_v1#position=3&query=court”>Freepik</a>

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Do jakiego sądu wnieść pozew o zapłatę?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Do jakiego sądu wnieść pozew o zapłatę?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *