Close

Katarzyna Skowrońska

Website: https://adwokat-skowronska.pl

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem i codziennie pomagam ludziom takim jak Ty. Lubię to co robię. Prowadzę blog, aby wyjaśniać treść przepisów. Masz pytania? Napisz do mnie: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

0

Ochrona wierzyciela – sprawa w sądzie

Ochrona wierzyciela czyli kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska?   Zgodnie  z  przepisem  art. 527§ 1 kodeksu cywilnego,  gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Wnoszę pozew do sądu. Który sąd będzie właściwy?

Żeby sąd mógł sprawę rozpoznać, najpierw ktoś musi wnieść pozew. Ten kto wnosi pozew do sądu to powód (druga strona to pozwany). Wiadomo: pozwy są bardzo różne: może być pozew o zapłatę, pozew o rozwód, a nawet pozew o ustalenie. Który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej  sprawy? Tak na początek : jest właściwość sądu Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Sąd po rozpoznaniu sprawy (wyznaczeniu rozprawy, przesłuchaniu świadków) wydaje wyrok. Ale czy oprócz wyroków sądy wydają też inne orzeczenia? I co zrobić, jeśli takie orzeczenie zostanie Ci kiedyś doręczone? Czy wiesz czym jest nakaz zapłaty i jakie są konsekwencje jego wydania przez sąd?   Miałeś już kiedyś do czynienia z czymś takim jak nakaz zapłaty? Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Chciałbym napisać testament

To dobry pomysł. Zwłaszcza jeśli masz dzieci z kilku związków, nie masz w ogóle dzieci, nie masz męża czy żony, a pozostajesz w nieformalnym związku, prowadzisz firmę… A zanim się do tego pisania zabierzesz to przeczytaj kilka przepisów i dobrze się zastanów.

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Mediacja – czyli o tym, że sprawa może skończyć się inaczej niż wydaniem wyroku

Może tak być – i co więcej tak się czasami zdarza – iż wydanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy przez sąd nie będzie konieczne, gdyż strony same dojdą do porozumienia i zdecydują się na zawarcie ugody. Pomocna może być tu mediacja.   Warto jednak pamiętać, iż zawarcie ugody może mieć miejsce także przed mediatorem. Dobrze Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Kiedy i jak możemy podzielić nasz wspólny majątek?

Co do zasady najczęściej wspólny majątek małżonkowie dzielą po rozwodzie. Ale… czy można podzielić wspólny majątek, jak wciąż pozostaje się w małżeństwie? I czy zawsze trzeba w tym celu iść do sądu? Najczęściej wspólny  majątek dzielony jest po rozwodzie. Ale nie zawsze tak musi być. Można żyć w całkiem udanym małżeństwie i majątek ten podzielić. Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Co jest moim majątkiem osobistym, a co naszym wspólnym?

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem majątku wspólnego. To w sumie zrozumiałe, choć wiele osób biorąc ślub nie rozważa konsekwencji, jakie się z tym łączą. Czy po powstaniu tego majątku wspólnego majątki osobiste małżonków przestają istnieć? I co w skład tego wspólnego majątku wchodzi? I czy można coś zrobić, aby było inaczej?    Otóż – Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Co z dzieckiem po rozwodzie?

Chociaż stronami w postępowaniu o rozwód są dorośli, to postępowanie takie dotyczy też dzieci. Jeśli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd nie może pominąć tego przy formułowaniu wyroku. Czy wiesz jakie są możliwości jeśli chodzi o dziecko – po rozwodzie rodziców? W wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko o samym rozwiązaniu małżeństwa.   Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
0

Witam na blogu i zapraszam do lektury.

Czy tego chcesz, czy nie kontaktu z przepisami nie unikniesz. Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną działalność, pracujesz na etacie – codziennie wychodzisz z domu i zawierasz rozmaite umowy, z którymi wiążą się określone konsekwencje prawne.   Lepiej więc, abyś miał ich świadomość. Gdziekolwiek się nie obejrzysz, będziesz mieć do czynienia z przepisami. W codziennym życiu Czytaj dalej

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!